Територіальні органи ДФС
в Автономній Республіці Крим

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Ви здійснюєте завантаження (перегляд) наборів даних у формі відкритих даних з розділів:

План

18.01.2013

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова ДПС України

 

_______________О.В. Клименко

________________2012  року

 

 

План

основних питань економічної і контрольної роботи

 Державної податкової служби в Автономній Республіці Крим на 2013 рік

 

 

з/п

Зміст заходу

 

Відповідальні виконавці

 

Термін виконання

 

 

 

Розділ 1. Організація роботи органів ДПС АР Крим щодо забезпечення виконання завдань із надходження платежів до бюджету.

                 Забезпечення  стабільного та ритмічного наповнення бюджетів усіх рівнів

 

1.1.

Забезпечити ефективну прогнозно-аналітичну роботу щодо надходження до бюджетів усіх рівнів у розрізі податків, зборів та інших платежів, визначальних платників податків та з урахуванням соціально-економічного розвитку регіонів для забезпечення рівномірності збору податків  та, у разі виникнення ризиків з виконання встановлених завдань, надати відповідні пропозиції  керівництву ДПС в АР Крим

 

 

 

 

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

структурні підрозділи,

РУ Департаменту САТ ДПС України в АР Крим (далі – РУ Департаменту САТ)

Протягом року

1.2.

Забезпечити розробку і доведення до підпорядкованих державних податкових інспекцій завдань із забезпечення  збору платежів до бюджетів усіх рівнів

 

 

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

структурні підрозділи

 

Щомісячно

1.3.

Забезпечити розгляд та вивчення обґрунтувань, наданих державними податковими інспекціями, щодо очікуваних прогнозних показників розрахункової бази надходжень на поточний місяць з урахуванням  економічного розвитку регіонів, результатів фінансово-господарської діяльності визначальних та інших бюджетоутворюючих платників податків та  надання відповідних пропозицій  на засідання Бюджетно-балансових комісій  ДПС в АР Крим  та  ДПС України

 

 

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності

Протягом року

1.4.

Організувати роботу підпорядкованих ДПІ щодо забезпечення стабільного та рівномірного наповнення бюджетів усіх рівнів, підвищення рівня добровільного декларування податків суб’єктами господарювання  реального сектору економіки, виконання доведених завдань із забезпечення збору платежів до бюджетів та інших завдань, встановлених відповідними наказами ДПС України та ДПС в АР Крим, а  також  своєчасного упередження ризиків щодо їх зриву.

 Провести аналіз стану організації роботи, надати методичну  та практичну  допомогу  з виїздом до ДПІ щодо забезпечення виконання встановлених завдань, зокрема, з надходження коштів до бюджетів, погашення податкового боргу, залучення наявних резервів та додаткових джерел надходжень  тощо

 

Управління оподаткування юридичних осіб,

Управління оподаткування фізичних осіб,

Управління податкового контролю,

Управління погашення податкового боргу,

РУ Департаменту САТ

Щомісячно

1.5.

Провести скоординовані заходи з органами місцевого самоврядування щодо визначення відповідності планових завдань, зокрема по податку на доходи фізичних осіб та платі за землю, реальній базі оподаткування та показникам економічного і соціального розвитку регіонів

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

Управління оподаткування фізичних осіб,

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом  року

1.6.

Забезпечити проведення аналізу динаміки основних показників фінансово-господарської діяльності визначальних та інших бюджетоутворюючих платників податків, їх відповідності  середньогалузевим показникам та виявлення факторів та чинників, які негативно впливають на стан наповнення доходів бюджетів

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності

Щомісячно

1.7.

     Організувати роботу щодо комплексного відпрацювання підприємств, які задіяні у міжрегіональних схемах ухилення від оподаткування, вжити контрольно-перевірочні та оперативно-розшукові заходи  із недопущення використання суб’єктів господарювання – інструментів мінімізації у господарській діяльності підприємствами реального сектору економіки, а також суб’єктами господарювання, що відносяться до категорії ризикових,  та забезпечити повноту декларування такими платниками  податкових зобов’язань

    Забезпечити проведення роботи з підприємствами реального сектору економіки із  відпрацювання   наявних податкових ризиків з метою запобігання віднесення їх до підприємств  ризикових категорій

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

Управління оподаткування юридичних осіб,

Управління оподаткування фізичних осіб,

Управління податкового контролю,

Управління інформатизації та обліку платників податків,

Управління правової роботи,

Управління податкової міліції

Протягом  року

1.8.

    Підготувати та здійснити комплекс організаційно-практичних  заходів у період курортного сезону 2013 року щодо оптимізації надходжень податків і зборів до бюджету з врахуванням основних тенденцій та напрямків розвитку санаторно-курортного та туристського (рекреаційного) комплексу  АР Крим

 

Управління податкового контролю,

Управління оподаткування фізичних осіб,

Управління оподаткування юридичних осіб,

Управління податкової міліції,

РУ Департаменту САТ

Травень-вересень

1.9.

Організувати роботу щодо реєстрації та обліку платників податків, забезпечення контролю за повнотою обліку платників податків

 

Управління інформатизації та обліку платників податків

Протягом року

1.10.

Підготувати та затвердити в установленому порядку перелік платежів, закріплених за структурними підрозділами ДПС в АР Крим, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС  

Організаційно-розпорядчий відділ,

структурні підрозділи

Перше півріччя

1.11.

Забезпечити проведення якісного аналізу впливу існуючих податкових пільг та спеціальних  податкових режимів на стан надходжень платежів до бюджетів та надання  відповідних аналітичних матеріалів до ДПС України

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності

Протягом року

1.12.

Забезпечити підготовку та направлення до державних податкових інспекцій оглядових листів, телеграм тощо щодо оцінки стану організації  роботи підвідомчих структурних підрозділів з виконання покладених завдань та доведених доручень по відповідних напрямах роботи

Структурні підрозділи

Протягом року

 

 

Розділ 2.   Організація роботи органів ДПС АР Крим з адміністрування  податків,  зборів та інших платежів, що сплачуються юридичними особами, зокрема з:

 

 

2.1.  податку на прибуток

2.1.1.

Організувати роботу щодо здійснення контролю за своєчасністю, правильністю обчислення, повнотою нарахування та сплати платниками податків податку на прибуток

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

2.1.2.

Забезпечити проведення  аналізу та моніторингу:

Управління оподаткування юридичних осіб

Щоквартально

2.1.2.1.

 ефективності вжитих  державними податковими інспекціями заходів щодо усунення та попередження ризиків декларування, залучення  резервів щодо збільшення нарахувань та надходжень з податку на прибуток, у т.ч. по підприємствах :

які використовують схеми мінімізації  податку на прибуток;

собівартість продукції яких є вищою від вартості її реалізації;

щодо яких надійшла інформація про сумнівність задекларованих сум з податку на прибуток тощо

 

 

2.1.2.2.

      рівня адекватності нарахувань з податку на прибуток суб’єктів господарювання, його відповідність середньогалузевим показникам, вивчення  причин  та факторів, що впливають на надходження податку на прибуток до бюджету

 

 

 

2.1.2.3.

      адекватності  темпів росту обсягів доходів темпам зростання задекларованих зобов’язань з податку на прибуток у розрізі платників податків;

 

 

 

2.1.2.4.

      основних показників фінансово-господарської діяльності бюджетоформуючих платників податків, стану нарахування і сплати ними податку на прибуток з метою виявлення та упередження випадків податкових ризиків;

 

 

 

2.1.2.5.

      діяльності неприбуткових підприємств, установ та організацій, зокрема громадських, благодійних, релігійних організацій, політичних партій, професійних спілок та виборчих комісій, інших юридичних осіб, діяльність яких не передбачає отримання прибутку.

      

      За результатами   надати відповідні пропозиції керівництву ДПС в АР Крим

 

 

 

2.1.3.

Забезпечити здійснення контролю за повнотою сплати авансових внесків з податку на прибуток у разі нарахування та виплати суб’єктами господарювання дивідендів, нарахованих на акції за результатами фінансово-господарської діяльності у попередніх періодах

 

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

2.1.4.

Здійснити контроль за правомірністю використання платниками пільг з податку на прибуток, передбачених Податковим кодексом України. Організувати роботу щодо аналізу, моніторингу та динаміки задекларованих податкових пільг

 

Управління оподаткування юридичних осіб

Щоквартально

2.1.5.

Забезпечити проведення аналізу надходжень до бюджету від суб'єктів господарювання – юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування

Управління оподаткування юридичних осіб

Щоквартально

2.1.6.

Забезпечити проведення моніторингу:

Управління оподаткування юридичних осіб

Щоквартально

2.1.6.1.

виданих свідоцтв платників єдиного податку;

 

 

 

2.1.6.2.

     правомірності перебування суб` єктів господарювання на спрощеній системі оподаткування

 

 

 

2.1.7.

Вжити заходів щодо недопущення збільшення сум надміру сплачених платежів до загального фонду державного бюджету по податку на прибуток та забезпечити  підготовку відповідної інформації керівництву ДПС в АР Крим

Управління оподаткування юридичних осіб

Щомісячно

 

2.2.  податку на додану вартість

2.2.1.

Організувати роботу  територіальних органів ДПС в АР Крим щодо забезпечення повноти нарахування та сплати сум ПДВ

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

2.2.2.

Провести аналіз поданої податкової звітності щодо відповідності динаміки нарахованого ПДВ існуючим тенденціям економічного розвитку регіону, встановити контроль за формуванням визначальними платниками податків  реальної бази  оподаткування та не допускати фактів мінімізації зазначеними суб’єктами господарювання  податкових зобов’язань

 

Управління оподаткування юридичних осіб

 

Щомісячно

2.2.3.

Забезпечити проведення аналізу та моніторингу ефективності вжитих органами державної податкової служби АР Крим  заходів щодо відпрацювання та залучення резервів збільшення надходжень платежів з податку на додану вартість, в т.ч. по    суб’єктах господарювання :

    які мають розбіжності між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом в розрізі контрагентів;

    які формують податковий кредит за рахунок не зареєстрованих податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних;

    якими не подано реєстри виданих та отриманих податкових накладних при задекларованих сумах податкового кредиту;

    по яких здійснився "обрив" ланцюга постачання певної групи імпортованих товарів;

    які мінімізують податкові зобов'язання шляхом проведення експортних операцій з товарами (послугами), які не є характерними для основного виду діяльності експортера;

    суб’єктах спеціального режиму оподаткування ПДВ з можливими  ризиками в оподаткуванні, які сформували податковий кредит  іншим платникам ПДВ з мінімальною чисельністю працюючих;

    суб’єктах господарювання – імпортерах, якими допущено завищення вартості ввезених товарів

Управління оподаткування юридичних осіб

 

Щомісячно

2.2.4.

Організувати роботу щодо відпрацювання  випадків надання  платниками уточнюючих розрахунків до декларації з ПДВ, якими зменшено позитивні нарахування та збільшено залишок від’ємного значення

Управління оподаткування юридичних осіб

Щомісячно

2.2.5.

Організувати роботу щодо відпрацювання суб’єктів господарювання, якими задекларовано

залишок від’ємного значення, що після  бюджетного  відшкодування  включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду

 

Управління оподаткування юридичних осіб

Щомісячно

2.2.6.

Забезпечити повноту вжиття штрафних санкцій до платників податків, що порушують терміни сплати податку на додану вартість та несвоєчасно надають податкову звітність, відповідно до положень Податкового  кодексу України

 

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

2.2.7.

Організувати роботу щодо дотримання податкового законодавства суб’єктами господарювання, які користуються пільгами

 

Управління оподаткування юридичних осіб

Щомісячно

2.2.8.

Забезпечити контроль за формуванням, веденням і достовірністю даних Реєстру платників податку на додану вартість

Управління інформатизації та обліку платників податків

Протягом року

 

2.3. акцизного податку та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

2.3.1.

        Організувати  роботу підпорядкованих ДПІ із забезпечення повноти нарахування та сплати акцизного податку,  збору на розвиток виноградарства, садівництва  і хмелярства до бюджету

Управління оподаткування юридичних осіб 

Протягом року

2.3.2.

 Забезпечити контроль за своєчасним погашенням податкових векселів, авальованих банком, що видаються суб’єктами господарювання на суму акцизного податку

 

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

2.3.3.

Забезпечити проведення моніторингу бази даних Державної митної служби України щодо імпорту тютюнової та іншої сировини, необхідної для виробництва тютюнових виробів, та контроль за подальшим обігом такої сировини на території АР Крим

 

Управління оподаткування юридичних осіб

Щомісячно

2.3.4.

Забезпечити контроль за цільовим використанням підакцизних товарів (продукції), на які встановлено нульову ставку податку, та які підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, а також  залученням до оподаткування осіб, на яких покладається виконання умов щодо цільового використання зазначених підакцизних товарів

 

Управління оподаткування юридичних осіб 

Протягом року

2.3.5.

Забезпечити контроль за декларуванням та сплатою податкових зобов’язань з акцизного податку від реалізації алкогольних напоїв у зв’язку зі  зміною ставок акцизного податку, що передбачено чинним  законодавством

 

Управління оподаткування юридичних осіб 

Протягом року

2.3.6.

Провести порівняльний аналіз :

Управління оподаткування юридичних осіб

Щомісячно

2.3.6.1.

обсягів виробництва, реалізації підакцизної продукції та нарахування сум акцизного податку (у розрізі підакцизних видів продукції);

 

 

2.3.6.2.

сплати акцизного податку з імпортних алкогольних напоїв, а також обсягів їх ввезення;

 

 

2.3.6.3.

обсягів реалізації (передачі) нафтопродуктів  та нарахування  акцизного податку;

 

 

2.3.6.4.

обсягів виручки, отриманої від реалізації алкогольних напоїв і пива, та відповідності сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

За результатами надати відповідну інформацію керівництву ДПС в АР Крим

 

 

2.3.7.

Забезпечити контроль за ринком підакцизних товарів,   залученням  резервів із надходження акцизного податку, в т.ч. шляхом відпрацювання суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво продуктів нафтоперероблення, та виробників підакцизних товарів щодо виявлення та руйнування схем не облікованого виготовлення та реалізації продукції без сплати акцизного податку

 

Управління оподаткування юридичних осіб,

Управління податкового контролю,

Управління податкової міліції

Протягом року

2.3.8.

Забезпечити проведення моніторингу відповідності отриманого спирту для виробництва лікеро-горілчаних виробів та задекларованого і сплаченого  акцизного податку

Управління оподаткування юридичних осіб

Щомісячно

 

2.4. інших платежів з юридичних осіб

2.4.1.

Організувати роботу щодо забезпечення контролю за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою сплати ресурсних, рентних та місцевих платежів до бюджету

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

2.4.2.

Довести до органів  ДПС  АР Крим перелік суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії з постачання природного газу за регульованим та нерегульованим тарифом станом на 01.01.12, з метою забезпечення повноти залучення до оподаткування платників збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

 

Управління оподаткування юридичних осіб

Січень-червень

2.4.3.

Забезпечити проведення аналізу ставок місцевих податків та зборів, встановлених органами місцевого самоврядування на 2013 рік

Управління оподаткування юридичних осіб

Січень-червень

2.4.4.

Підготувати пропозиції до ДПС України для ініціювання перед Міністерством екології та природних ресурсів України  питання щодо призупинення  дії або  анулювання  спеціальних дозволів на користування надрами надрокористувачів, які протягом шести місяців не сплачували або сплачували не в повному обсязі платежі за користування надрами

Управління оподаткування юридичних осіб

Січень-червень

2.4.5.

     Організувати роботу щодо  проведення аналізу, моніторингу та динаміки задекларованих податкових пільг  з плати за землю та забезпечити контроль за правомірністю їх використання платниками податків 

 

Управління оподаткування юридичних осіб

Щоквартально

 

 

Розділ 3.   Організація роботи органів ДПС АР Крим щодо контролю  за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість

 

3.1.

Організувати роботу підпорядкованих державних податкових інспекцій  щодо проведення перевірок суб’єктів господарювання з питань правомірності заявлених ними до відшкодування з бюджету сум ПДВ  

Управління оподаткування юридичних осіб

 

Протягом року

 

3.2.

Забезпечити опрацювання даних „Зведених інформацій щодо можливих загальних обсягів відшкодування ПДВ грошовими коштами” та інформаційних ресурсів щодо відшкодування ПДВ, отриманих від державних податкових інспекцій

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

 

3.3.

Здійснити формування узагальнених інформацій щодо відшкодування з бюджету заявлених платниками сум  ПДВ у розмірі до 100 тис.грн., надання їх до Державної казначейської служби України в АР Крим

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності

 

Протягом року

 

3.4.

Організувати роботу щодо автоматичного відшкодування ПДВ платникам податків, які відповідають критеріям, визначеним у Податковому кодексі України

 

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

 

3.5.

Провести аналіз щодо:

 

 

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

 

3.5.1.

проблемних питань із  відшкодування з бюджету  сум ПДВ;

 

 

3.5.2.

динаміки автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

 За результатами роботи  підготувати керівництву ДПС АР Крим  відповідну інформацію

 

 

3.6.

Провести моніторинг:

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

 

3.6.1.

заявлених до бюджетного відшкодування та відшкодованих сум ПДВ;

 

 

3.6.2.

задекларованого  від’ємного значення  з  податку   на додану  вартість на суму  більше              100 тис. гривень;

 

 

3.6.3.

стану відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість суб’єктам господарювання;

 

 

3.6.4.

залишків активного до відшкодування з бюджету  податку на додану вартість.

 

 

 

За результатами роботи  підготувати керівництву ДПС в АР Крим  відповідну інформацію

 

 

 

 

Розділ 4.   Організація роботи органів ДПС АР Крим з адміністрування  податків  та зборів, що сплачуються  фізичними  особами, у т.ч. самозайнятими особами

 

4.1.

Організувати  роботу підпорядкованих ДПІ із забезпечення повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб ;

 

 

Управління

оподаткування фізичних осіб 

 

Протягом року

4.2.

Вжити заходи щодо:

Управління інформатизації та обліку платників податків

 

4.2.1.

формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;

 

 

4.2.2.

     формування окремого реєстру осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, які через релігійні переконання відмовилися від реєстраційного номера облікової картки платника податків

 

 

 

4.3.

Організувати  роботу підвідомчих структурних підрозділів  ДПІ  щодо:

Управління

оподаткування фізичних осіб 

Протягом року

4.3.1.

відпрацювання суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб, які мінімізують сплату до бюджету податку на доходи фізичних осіб;

 

 

 

4.3.2.

упередження мінімізації сплати ПДВ фізичними особами – підприємцями за рахунок згортання  позитивних нарахувань ПДВ від’ємним значенням попередніх періодів;

 

 

 

4.3.3.

підвищення ефективності відпрацювання  фізичних  осіб – підприємців, які  мають розбіжності між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом з ПДВ у розрізі контрагентів, згідно з Додатком 5 до декларації з ПДВ, щодо впровадження комплексної системи запобігання та протидії процесам  тінізації економіки;

 

 

 

4.3.4.

відпрацювання фізичних осіб-підприємців, які  формують податковий кредит за рахунок податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних;

 

 

 

4.3.5.

проведення аналізу та забезпечення повноти  подання податкової звітності  фізичними особами-підприємцями, які є платниками єдиного податку 3 групи

 

 

 

4.4.

Організувати роботу щодо проведення кампанії декларування громадянами доходів, отриманих у 2012 році,   та забезпечити контроль  за повнотою декларування  доходів фізичних осіб

 

Управління

оподаткування фізичних осіб 

Перше півріччя

4.5.

Організувати роботу щодо повноти нарахування фізичним особам податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та його сплати до бюджету у повному обсязі

Управління

оподаткування фізичних осіб

 

Січень-квітень

4.6.

Організувати роботу з фізичними особами-підприємцями, які є платниками податку на додану вартість, щодо збільшення сум узгоджених податкових зобов’язань та забезпечити  сплату задекларованих сум у повному обсязі, не допускаючи зростання поточної заборгованості з ПДВ

 

Управління

оподаткування фізичних осіб 

Протягом року

4.7.

Провести аналіз податкової звітності для виявлення суб’єктів господарювання, які при наявності фінансових ресурсів виплачують заробітну плату нижче мінімального рівня, встановленого законодавством

 

 

4.8.

Організувати проведення зустрічей керівництва ДПС в АР Крим з фізичними особами-підприємцями (визначальними платниками податків), які є платниками податку на додану вартість, декларують податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб на рівні податкового кредиту та у яких динаміка нарахованого ПДВ не адекватна темпам росту обсягів продажу, з метою забезпечення повноти сплати ними належних платежів до бюджету 

 

Управління

оподаткування фізичних осіб 

Протягом року

 

 

Розділ 5.  Організація роботи органів ДПС АР Крим щодо контролю за погашенням податкового боргу з податків, зборів та інших платежів платників податків, у т.ч. тих, майно яких перебуває у податковій заставі

 

5.1.

Організувати роботу підвідомчих структурних  підрозділів ДПІ щодо:

 

Управління  погашення податкового боргу

Протягом  року

5.1.2.

Забезпечення надходження до бюджету за рахунок вжитих заходів з погашення податкового боргу;

 

 

 

5.1.3.

прискорення розрахунків з бюджетом підприємствами – позичальниками іноземних кредитів, залучених державою або під державні гарантії, та бюджетних позичок;

 

 

 

5.1.4.

виявлення, обліку та розпорядження безхазяйним майном;

 

 

 

5.1.5.

скорочення кількості боржників з сумою податкового боргу до 1 тис.грн. та недопущення їх виникнення у подальшому;

 

 

 

5.1.6.

спрямування позовних заяв до суду  щодо накладання арешту на кошти та інші цінності платників податків, у яких відсутнє або недостатньо майна для опису у податкову заставу відповідно до вимог пп.20.1.17. ст.20 Податкового кодексу України;

 

 

 

5.1.7.

спрямування клопотань до органів державної виконавчої служби відповідно до п.18 ст.3 Закону України „Про виконання провадження” щодо тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України боржників -  фізичних осіб або керівників підприємств - боржників;

 

 

 

5.1.8.

вжиття заходів  щодо реалізації заставного майна через уповноважені біржі

 

 

 

5.2.

Провести аналіз у розрізі державних податкових інспекцій щодо причин утворення податкового боргу

Управління  погашення податкового боргу

Протягом  року

5.3.

Надавати роз’яснення та консультації підвідомчим підрозділам ДПІ та платникам  щодо застосування норм Податкового кодексу України та нормативно-правових актів з питань стягнення податкового боргу

 

Управління  погашення податкового боргу

 

Протягом  року

5.4.

Здійснювати моніторинг опису майна в податкову заставу, стану провадження справ про банкрутство суб’єктів господарювання, які мають податковий борг, виявлення, обліку та розпорядження безхазяйним майном

 

Управління  погашення податкового боргу

 

Щоквартально

 

5.5.

Забезпечити розгляд пропозицій підприємств і організацій щодо розстрочення (відстрочення)  сплати грошових зобов’язань (податкового боргу).

Організувати підготовку відповідних рішень згідно з вимогами чинного законодавства та здійснювати контроль за організацією цієї роботи  у  підпорядкованих ДПІ

 

Управління  погашення податкового боргу

 

Протягом  року

 

 

Розділ 6. Організація роботи органів ДПС АР Крим щодо контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і  тютюнових виробів, зокрема:

 

 

6.1. замовлення  марок акцизного податку, їх зберігання, продажу та використання

6.1.1.

Вжити заходів, спрямованих на забезпечення контролю за обліком, зберіганням та використанням марок акцизного податку 

 

РУ Департаменту САТ

Протягом року

6.1.2.

Забезпечити підготовку та надання до Департаменту САТ ДПС України зведеної заявки на виготовлення марок акцизного податку у встановлені законодавством терміни на підставі наданих попередніх заявок на потребу в марках виробниками та імпортерами алкогольної продукції

РУ Департаменту САТ

Протягом року

6.1.3.

Забезпечити проведення роботи щодо знищення пошкоджених, невикористаних непошкоджених марок акцизного податку, які не можуть бути використані у зв’язку із зміною розміру ставки акцизного податку

РУ Департаменту САТ

Протягом року

 

6.2. ліцензування діяльності суб’єктів господарювання з роздрібної торгівлі  алкогольними напоями і тютюновими виробами

6.2.1.

      Забезпечити дієвий контроль та проведення постійного моніторингу за надходженням коштів до місцевого бюджету від сплати за ліцензії на виробництво, право оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами

РУ   Департаменту САТ

Протягом року

6.2.2.

     Видача суб’єктам господарювання  ліцензій на право роздрібної  торгівлі  алкогольними напоями та тютюновими виробами

РУ   Департаменту САТ

Протягом року

6.2.3.

        Організувати роботу щодо анулювання  ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами за порушення вимог ст. 15-3 Закону України  від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР в частині продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років

 

РУ   Департаменту САТ

Протягом року

6.2.4.

 

 

 

 

6.3. контроль  у сфері  виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів

6.3.1.

Забезпечити контроль за надходженням та цільовим використанням спирту етилового, у т.ч. біоетанолу, що відпускається суб’єктам господарювання за нульовою ставкою акцизного податку

 

РУ   Департаменту САТ

Протягом року

6.3.2.

Провести перевірки стану організації роботи уповноважених представників органів державної податкової служби на акцизних складах підприємств-виробників лікеро-горілчаної продукції та податкових постів підприємств, що отримують спирт за «0» ставкою акцизного податку

 

РУ   Департаменту САТ

Протягом року

6.3.3.

Здійснювати постійний моніторинг стану внесення місць зберігання алкогольних напоїв (виноматеріалів) до Єдиного реєстру місць зберігання з метою посилення контролю за виробництвом виноматеріалів, для яких використовується спирт за „0” ставкою акцизного  податку

 

РУ   Департаменту САТ

Протягом року

6.3.4.

     Провести аналіз діяльності підприємств, які  здійснюють  переробку винограду та плодово-ягідної сировини, зокрема з питань:

     надходження сировини на переробку (наявність договорів постачання та підприємств – постачальників);

      відповідності кількості винограду або плодово-ягідної сировини, що надійшла на переробку, обсягам отриманого сусла виноградного або соку плодово-ягідного, згідно з технологічними інструкціями на конкретне найменування виноробної продукції;

      відповідності цукристості сировини, яка надійшла на переробку, фактичній, міцності отриманих виноматеріалів  

РУ   Департаменту САТ

Протягом року

6.3.5.

    Забезпечити дієвий контроль за дотриманням суб’єктами господарювання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 року №957 «Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв вітчизняного виробництва» та вимог законодавства щодо реалізації тютюнових виробів за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів

РУ   Департаменту САТ

Протягом року

 

 

Розділ 7.  Організація проведення контрольно-перевірочної роботи

 

7.1.

Вжити організаційні заходи, спрямовані на підвищення рівня ефективності підготовки та проведення  камеральних, документальних  (планових та позапланових, виїзних та невиїзних), фактичних  перевірок

 

Управління оподаткування юридичних осіб

Управління оподаткування фізичних осіб

Протягом року

7.2.

Формування та направлення проектів планів-графіків проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання  на затвердження до ДПС України

 

Управління податкового контролю,

Управління оподаткування фізичних осіб

Щоквартально

7.3.

Забезпечити супроводження планів-графіків проведення документальних  планових перевірок суб’єктів господарювання та перевірок фінансово-господарської діяльності  банківських, небанківських  фінансових установ, представництв нерезидентів та  суб'єктів ЗЕД

 

 

Управління податкового контролю,

Управління оподаткування фізичних осіб

Щоквартально

7.4.

Забезпечити контроль за виконанням плану-графіка проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання – юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, надходженням узгоджених донарахованих сум податків до бюджету у повному обсязі та зниженням рівня малоефективних перевірок

Управління податкового контролю,

Управління оподаткування фізичних осіб

Щоквартально

7.5.

Забезпечити проведення аналізу причин скасування оскаржених в адміністративному порядку податкових повідомлень-рішень, прийнятих за результатами документальних планових перевірок суб’єктів господарювання, з метою підвищення рівня узгодженості донарахованих сум

Управління податкового контролю,

Управління оподаткування фізичних осіб

Протягом року

7.6.

Проводити моніторинг зовнішньоекономічних операцій  з метою виявлення сумнівних фінансових операцій, схем відтоку валютних цінностей за межі України

 

 

Управління податкового контролю

Протягом року

7.7.

Організувати роботу державних податкових інспекцій  щодо проведення документальних позапланових виїзних перевірок суб’єктів господарювання з питань достовірності декларування платниками податків до бюджетного відшкодування сум ПДВ  

 

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

7.8.

Організувати проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання за рішеннями судових органів, постановами слідчих податкової міліції та інших правоохоронних органів та реалізацію отриманих матеріалів за їх результатами

Управління податкового контролю,

Управління оподаткування фізичних осіб

Протягом року

7.9.

Здійснювати контроль за станом організації роботи структурних підрозділів щодо проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання, стосовно яких прийнято рішення про припинення (закриття) їх діяльності

Управління податкового контролю,

Управління оподаткування фізичних осіб

Протягом року

7.10.

Організувати проведення фактичних перевірок суб’єктів господарювання, відносно яких отримано інформацію щодо порушення трудового законодавства

Управління оподаткування фізичних осіб

Протягом року

7.11.

 Організувати проведення фактичних перевірок платників податків з питань контролю за дотриманням ними порядку здійснення розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів та свідоцтв

 

Управління податкового контролю

Протягом року

7.12.

    Організувати роботу щодо проведення  зустрічних перевірок суб'єктів ЗЕД по запитах компетентних органів інших країн

Управління податкового контролю

Протягом року

 

 

Розділ 8. Організація роботи щодо запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування і бюджетній сфері,

 їх виявлення, розкриття, розслідування

 

8.1.

Провести оперативно-розшукові заходи, спрямовані на викриття порушень, за скоєння яких передбачено кримінальну відповідальність, зокрема за ст. 212, 212-1 КК України

 

Управління податкової міліції

Протягом року

8.2.

Вжити заходи щодо виявлення  схем незаконного формування та відшкодування з бюджету податку на додану вартість під час експортно-імпортних операцій. Організувати та провести заходи, спрямовані на виявлення порушень щодо безпідставного  заявлення до відшкодування з бюджету ПДВ

Управління податкової міліції

Протягом року

8.3.

Вжити заходи щодо виявлення та припинення діяльності  суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, „конвертаційних” центрів, виявлення фактів порушень  законодавства   суб’єктами господарювання шляхом використання суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності  і  „конвертаційних” центрів

Управління податкової міліції

 

Протягом року

8.4.

 Організувати роботу щодо виявлення фактів порушення податкового законодавства, пов'язаних із використанням новітніх технологій

Управління податкової міліції

Протягом року

8.5.

Провести комплекс заходів щодо забезпечення збільшення надходжень до місцевих бюджетів, зокрема за рахунок викриття фактів виплати заробітної плати в «конвертах», застосування адміністративних арештів до активів суб’єктів господарювання – боржників, виявлення порушень, пов’язаних з ухиленням від сплати податків до місцевих бюджетів, тощо

Управління податкової міліції

Протягом року

8.6.

Провести заходи щодо виявлення фактів розкрадання державних коштів під час проведення тендерних закупівель  

 

Управління податкової міліції

Протягом року

8.7.

Забезпечити  ефективне та якісне проведення досудового розслідування кримінальних  правопорушень, підслідних слідчим податкової міліції, та організувати роботу з  відшкодування державі збитків, завданими злочинами

Слідче управління

Протягом року

8.8.

 Провести  заходи, спрямовані  на виявлення фактів  легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

 

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Протягом року

8.9.

     Здійснити заходи  щодо організації перевірок суб’єктів господарювання з метою встановлення схем та механізмів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також забезпечення надходження до бюджету донарахованих сум

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Протягом року

  1.  

 

Розділ 9. Координація роботи органів  державної податкової служби АР Крим з питань основної діяльності

 

 

9.1. Планування діяльності  органів  ДПС АР Крим

9.1.1.

    Скласти звіт про виконання Плану основних питань економічної і контрольної роботи Державної податкової служби в Автономній Республіці Крим  на 2012 рік, надати його   ДПС  України та розмістити на суб-сайті ДПС в АР Крим  з метою оприлюднення (після затвердження)

Організаційно – розпорядчий відділ,

структурні підрозділи,

РУ Департаменту САТ

До 15 січня

9.1.2.

Підготувати проекти  планів  роботи  Державної податкової  служби в Автономній Республіці  Крим  на  друге півріччя 2013 року та перше півріччя 2014 року,  надати  до  ДПС України для затвердження у встановленому порядку та розмістити на суб-сайті ДПС в АР Крим  з метою оприлюднення (після затвердження)

 

 

Організаційно – розпорядчий відділ,

структурні підрозділи,

РУ Департаменту САТ

До 20 червня

до 20 грудня

9.1.3.

Скласти звіт про виконання  планів  роботи  Державної податкової  служби в Автономній Республіці  Крим на  друге півріччя 2012 року та перше півріччя 2013 року,  надати їх  ДПС України  та розмістити на суб-сайті ДПС в АР Крим  з метою оприлюднення (після затвердження)

Організаційно – розпорядчий відділ,

структурні підрозділи,

РУ Департаменту САТ

До 10 січня

до 10 липня

9.1.4.

Забезпечити розгляд  планів основних питань економічної і контрольної роботи  на 2014 рік та планів роботи підпорядкованих ДПІ на  друге півріччя 2013 року та перше півріччя         2014 року та надання  їх  на затвердження голові ДПС в АР Крим

 

Організаційно – розпорядчий відділ

Червень,

грудень

9.1.5.

      Забезпечити опрацювання  звітів  про виконання планів основних питань економічної і контрольної роботи підпорядкованих ДПІ на 2012 рік та звітів про виконання планів роботи державних податкових інспекцій на друге півріччя 2012 року та перше півріччя 2013 року для  врахування при підготовці матеріалів на засідання колегій ДПС в АР Крим, заслуховування  тощо

 

Організаційно – розпорядчий відділ,

структурні підрозділи,

РУ Департаменту САТ

Січень,

липень,

 

9.1.6.

Забезпечити формування проекту  Плану основних питань економічної і контрольної роботи Державної податкової служби в Автономній Республіці Крим  на 2014 рік,  надання  до ДПС України для затвердження у встановленому порядку та розміщення  на суб-сайті ДПС України  з метою оприлюднення (після затвердження)

 

Організаційно-розпорядчий відділ,

структурні підрозділи,

РУ Департаменту САТ

До 10 грудня

 

9.2. Удосконалення організаційної структури та оптимізація штатної чисельності

9.2.1.

     Здійснювати розгляд, погодження організаційних структур і штатних розписів  державних податкових інспекцій АР Крим

 

Організаційно – розпорядчий відділ

Протягом року

9.2.2.

     Провести аналіз показників  роботи  органів  державної податкової служби  АР Крим за  2012 рік та з врахуванням їх результатів  розглянути питання  щодо проведення консолідації окремих територіальних органів автономії з внесенням відповідних пропозицій керівництву ДПС в АР Крим

Організаційно – розпорядчий відділ

Протягом року

9.2.3.

Здійснити розгляд та погодження переліків змін до організаційних структур і штатних розписів територіальних органів ДПС АР Крим та надання на затвердження керівництву ДПС України

 

Організаційно – розпорядчий відділ

Протягом року

9.2.4.

Вивчити  стан організації роботи територіальних органів ДПС АР Крим щодо якості та повноти виконання покладених на них функцій

 

Організаційно – розпорядчий відділ

Протягом року

 

 

9.3. Організація проведення засідань колегії  ДПС в АР Крим

 

9.3.1.

Забезпечити організацію проведення засідань колегії ДПС в АР Крим, підготовку проектів відповідних розпорядчих документів ДПС в АР Крим та здійснення контролю за їх виконанням 

Організаційно-розпорядчий відділ,

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

структурні   підрозділи  

Протягом року

9.3.2.

Забезпечити складання та затвердження у встановленому  порядку планів роботи колегії ДПС в АР Крим на друге півріччя 2013 року і  перше  півріччя 2014 року 

Організаційно-розпорядчий відділ,

структурні   підрозділи  

Червень,

грудень

9.3.3.

Забезпечити підготовку, формування та надання керівництву ДПС в АР Крим  інформаційно-аналітичних матеріалів для проведення засідань колегії  ДПС в АР Крим

 

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

структурні підрозділи

Протягом року

 

 

9.4. Організація проведення  нарад, заслуховувань,  міжвідомчих (спільних) нарад, міжвідомчих  робочих груп  тощо

 

9.4.1.

Забезпечити організацію проведення апаратних (селекторних) нарад ДПС в АР Крим, підготовку відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів

 

Організаційно-розпорядчий відділ,

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

структурні підрозділи  

Протягом року

9.4.2.

Забезпечити організацію проведення за участі керівництва ДПІ нарад, селекторних нарад, заслуховувань тощо з питань забезпечення надходжень до бюджету,  підготовку відповідних аналітичних матеріалів, проектів протокольних рішень або відповідних розпорядчих документів ДПС  в АР Крим  (за дорученням керівництва ДПС в АР Крим)  та здійснення контролю за їх виконанням

Організаційно-розпорядчий відділ,

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

структурні   підрозділи  

Протягом року

9.4.3.

Забезпечити підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів для участі керівництва ДПС в АР Крим у нарадах Ради міністрів  АР Крим, Міністерства фінансів АР Крим

Організаційно-розпорядчий відділ,

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

структурні підрозділи 

Протягом року

 

 

Розділ 10. Організація контролю за виконанням документів, зокрема:

 

 

10.1. організація  та здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами та дорученнями Президента України і Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра України, Верховної Ради України, дорученнями до іншої вхідної кореспонденції та розпорядчими документами ДПС України та  ДПС в АР Крим

10.1.1.

Забезпечити здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням  структурними підрозділами ДПС в АР Крим законів України, актів Президента України, Уряду України, постанов та розпоряджень Верховної Ради АР Крим та Ради міністрів АР Крим, наказів, розпоряджень, окремих доручень ДПС України та ДПС в АР Крим, протокольних доручень, наданих на апаратних нарадах та засіданнях Колегії ДПС України  та ДПС в АР Крим

 

Організаційно-розпорядчий відділ,

структурні підрозділи

Протягом року

10.1.2.

Проводити моніторинг стану виконавської дисципліни  у структурних підрозділах ДПС в АР Крим щодо виконання доручень  органів вищого рівня та власних рішень  з відповідними пропозиціями щодо поліпшення цієї роботи

 

Організаційно-розпорядчий відділ

Протягом  року

10.1.3.

Провести перевірки окремих структурних підрозділів ДПС в АР Крим та  підпорядкованих ДПІ з питань  повноти  та якості виконання покладених на них завдань і функцій, дотримання вимог Регламенту ДПС в АР Крим та регламентів ДПІ, а також відомчих нормативних документів, здійснення автоматизованого  контролю за їх виконанням та вжити заходи щодо усунення існуючих  недоліків у цій роботі

 

Організаційно-розпорядчий відділ

Протягом року

10.1.4.

Надавати практичну допомогу структурним підрозділам ДПС  в АР Крим та підпорядкованих ДПІ щодо впровадження автоматизованої системи електронного документообігу „Управління документами”, готувати пропозиції щодо удосконалення роботи за цим напрямком

 

 

Організаційно-розпорядчий відділ, 

Управління інформатизації та обліку платників податків,

Управління адміністративно – господарського забезпечення

Протягом року

 

10.2.  здійснення системного дистанційного автоматизованого контролю за виконанням структурними підрозділами  ДПС в АР Крим  контрольних завдань ДПС України 

10.2.1.

Забезпечити здійснення системного автоматизованого контролю  за виконанням контрольних завдань, визначених розпорядчими документами ДПС України, і поставлених на дистанційний автоматизований контроль в ДПС України,  вжиття необхідних заходів щодо забезпечення своєчасного та  якісного  їх виконання

 

Організаційно-розпорядчий відділ

Протягом  року

 

Розділ 11. Внесення пропозицій із удосконалення системи адміністрування податків, зборів та інших платежів. Підготовка пропозицій ДПС України щодо удосконалення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, нормативно-правових актів Мінфіну

 

11.1.

 Провести аналіз ефективності застосування норм і положень Податкового кодексу України та надати пропозиції до ДПС України щодо внесення змін  до  чинних законодавчих і  інших нормативно-правових актів, зокрема з питань стимулювання інвестиційного клімату та встановлення в Україні державного контролю за трансфертним ціноутворенням

Структурні підрозділи

Протягом року

 

 

Розділ 12. Забезпечення взаємозв’язків з територіальними органами центральних органів державної влади та місцевого самоврядування. Організація міжвідомчої взаємодії із суб’єктами інформаційних відносин

 

12.1.

Забезпечити взаємодію з:

 

 

12.1.1.

органами місцевого самоврядування щодо затвердження об’єктивних  та обґрунтованих ставок  єдиного податку та  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

Управління оподаткування юридичних осіб,

Управління оподаткування фізичних осіб

Січень-червень

12.1.2.

органами місцевого самоврядування щодо встановлення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної форм власності на законодавчо встановленому рівні;

Управління оподаткування фізичних осіб

Протягом року

12.1.3.

органами місцевого самоврядування щодо проведення індивідуальної роботи з керівниками підприємств, установ, організацій з питань підвищення рівня виплати заробітної плати, погашення заборгованості з виплати заробітної плати та сплати податку на доходи фізичних осіб;

 

Управління оподаткування фізичних осіб

Протягом року

12.1.4.

органами місцевого самоврядування щодо отримання інформації стосовно складених на 2013 рік договорів оренди за земельні ділянки державної та комунальної форм власності з фізичними особами з метою своєчасного нарахування плати за землю;

 

Управління оподаткування фізичних осіб

Протягом року

12.1.5.

органами місцевого самоврядування з питання  розробки, затвердження та фінансування програм, спрямованих на підвищення ефективності роботи органів ДПС АР Крим за рахунок виділення субвенцій з місцевих бюджетів;

Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності,

Сектор забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян

Протягом року

12.1.6.

    Державним науково-виробничим підприємством „Геоінформ України” щодо отримання інформації стосовно суб’єктів господарювання, яким надані у користування (відповідно до спеціальних дозволів)  об’єкти   надр (нафти, природного газу та газового конденсату та інших копалин);

Управління оподаткування юридичних осіб

 

Січень-червень

12.1.7.

Державним науково-виробничим підприємством „Геоінформ України” щодо отримання фактичних обсягів видобутку корисних копалин та погашених запасів у 2012 році;

Управління оподаткування юридичних осіб

 

Січень-червень

12.1.8.

Республіканським комітетом лісового та мисливського господарства  АР Крим щодо отримання очікуваних обсягів збору за спеціальне використання лісових ресурсів за 2013 рік;

Управління оподаткування юридичних осіб

Січень-червень

12.1.9.

Фондом Державного майна України щодо формування Єдиного реєстру об’єктів державної власності, а також з питань оренди державного майна, що знаходиться у сфері управління ДПС України;

 

Управління адміністративно-господарського забезпечення

Протягом року

12.1.10.

Республіканським комітетом  АР Крим по транспорту та зв’язку із розгляду заяв суб’єктів  господарювання  щодо участі їх у  конкурсі  із отримання дозволів  на  перевезення пасажирів на  автомобільному транспорті загального користування 

 

Управління оподаткування фізичних осіб

Протягом року

12.2.

    Забезпечити участь представників ДПС в АР Крим та підготовку відповідних матеріалів на засідання робочих груп, створених при Раді міністрів АР Крим, зокрема  з питань:

 

Управління погашення податкового боргу

Протягом року

12.2.1.

погашення податкового боргу;

 

Управління погашення податкового боргу

Протягом року

12.2.2.

утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв і тютюнових виробів в Автономній Республіці Крим;

 

Управління погашення податкового боргу

Протягом року

12.2.3.

вилучення і реалізації вантажів, які знаходяться понад  встановлений термін в морських портах та припортових станціях;

 

Управління погашення податкового боргу

Протягом року

12.2.4.

розгляду фінансово-господарської діяльності підприємств АР Крим  галузей промисловості та паливно-енергетичного комплексу 

Управління оподаткування юридичних осіб

 Лютий-березень 

 

 

Розділ 13. Організація правової роботи

 

 

13.1. Забезпечення законності діяльності органів ДПС АР Крим та представництво їх інтересів у судах

13.1.1.

Забезпечити супровід актуальних і резонансних справ в судах за позовами платників податків до органів ДПС в АР Крим, поданими  до адміністративних судів

 

Управління правової роботи

Протягом року

13.1.2.

Забезпечити надсилання органам юстиції переліків актів (наказів, розпоряджень), виданих протягом місяця, крім актів персонального характеру, для проведення перевірки додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно – правових актів

 

Управління правової роботи

Щомісячно

13.1.3.

Забезпечити дієвий контроль за юридичними підрозділами державних податкових інспекцій у частині своєчасного та якісного наповнення бази даних АІС „Суди” інформацією щодо результатів розгляду у судах справ за участі органів ДПС АР Крим

Управління правової роботи

Протягом року

13.1.4.

Здійснювати аналіз стану справ, що розглядаються за участі органів державної податкової служби АР Крим,  та  готувати відповідну інформацію до ДПС України

 

Управління правової роботи

Протягом року

13.1.5.

Взяти під контроль  забезпечення представництва інтересів ДПС в АР Крим та його посадових осіб  в судах та інших органах

 

Управління правової роботи

Протягом року

13.1.6.

Забезпечити опрацювання та направлення рішень вищих судових інстанцій, що ухвалені на користь органів ДПС АР Крим, до державних податкових інспекцій та структурних підрозділів ДПС в АР Крим для використання в роботі

 

Управління правової роботи

Щомісячно

 

13.2. Перегляд рішень органів ДПС АР Крим під час проведення процедури адміністративного оскарження

13.2.1.

 Забезпечити розгляд первинних скарг (заяв) платників податків на рішення органів державної податкової служби АР Крим.

Організувати роботу щодо заповнення бази даних АІС „Скарга”

 

Управління правової роботи

Протягом року

13.2.2.

Здійснити аналіз розгляду скарг (заяв) платників податків та забезпечити підготовку та надання  оглядової інформації до державних податкових інспекцій

 

Управління правової роботи

Щоквартально

13.2.3.

Проводити аналіз результатів розгляду первинних скарг платників податків та відомостей щодо притягнення до відповідальності працівників, які здійснювали перевірки, рішення (постанови) за якими скасовані, та забезпечити надання зведеної інформації ДПС України

 

Управління  правової роботи

Щомісячно

 

 

Розділ 14. Організація роботи з платниками податків,  забезпечення їх прав і законних інтересів

 

 

14.1. Організація особистого прийому громадян посадовими особами ДПС в АР Крим та забезпечення розгляду звернень громадян 

14.1.1.

Забезпечити кваліфікований і своєчасний розгляд звернень громадян відповідно до вимог Закону України від 2 жовтня 1996 року №393/96-ВР „Про звернення громадян”   

 

 Сектор забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян

структурні підрозділи

Протягом року

14.1.2.

Забезпечити організацію та проведення особистого прийому громадян посадовими особами ДПС в АР Крим, формування та підтримку в актуальному стані графіка особистого прийому громадян

Сектор забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян,

структурні підрозділи

Протягом року

14.1.3.

Забезпечити доведення доручень, наданих керівництвом ДПС в АР Крим під час особистих прийомів громадян, структурним підрозділам ДПС в АР Крим

Сектор забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян

Протягом року

14.1.4.

Забезпечити аналіз стану розгляду  письмових звернень громадян та звернень громадян, розглянутих на особистому прийомі, надання відповідної звітності до ДПС України

Сектор забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян

Протягом року

14.1.5.

Забезпечити якісний та своєчасний розгляд інформації щодо неправомірних дій або бездіяльності працівників органів ДПС АР Крим, яка надійшла на  сервіс „Пульс податкової”, та  оперативне реагування з метою недопущення та попередження порушень прав платників податків, а також удосконалення виконання сервісних функцій та реалізації пріоритетного напряму роботи органів ДПС України – перетворення з фіскального органу на сервісну службу

 

Структурні підрозділи

Протягом року

 

 

14.2. Організація надання у встановленому законодавством порядку публічної інформації

 

14.2.1.

   Забезпечити своєчасний розгляд та надання відповідей на запити на інформацію відповідно до вимог Закону України  від  13 січня 2011 року  №2939-VI „Про доступ до публічної інформації”        

Сектор забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян,

структурні підрозділи

Протягом року

14.2.2.

    Організувати та координувати роботу структурних підрозділів ДПС в АР Крим  та підпорядкованих ДПІ щодо надання у встановленому  законодавством  порядку публічної інформації

Сектор забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян

Протягом року

14.2.3.

Забезпечення надання інформації відповідно до вимог статті 15 Закону України „Про доступ до публічної інформації” для невідкладного оприлюднення на веб-порталі ДПС в АР Крим 

Сектор забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян,

структурні підрозділи

Протягом року

 

 

14.3. Проведення роз’яснювальної роботи щодо порядку застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань оподаткування

 

14.3.1.

  Організувати  проведення ефективної роз’яснювальної  роботи із платниками податків шляхом застосування різноманітних форм та методів роботи, зокрема доведення  норм Податкового кодексу України та інших законодавчих і нормативних документів з питань оподаткування,  а саме:

Сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю,

структурні підрозділи

Протягом року

14.3.1.1.

 

      збір, узагальнення та аналіз інформації про актуальні зміни та доповнення до податкового законодавства, а також визначення питань, з якими найчастіше звертаються до органів ДПС платники податків;

 

 

 

14.3.1.2.

     проведення публічних заходів для платників податків на підставі аналізу проблемних питань щодо практичного застосування норм податкового законодавства;

 

 

 

14.3.1.3.

      систематична підготовка та розміщення у ЗМІ, передусім спеціалізованих, та мережі Інтернет матеріалів із практичного застосування податкового законодавства;

 

 

 

14.3.1.4.

        організація та проведення публічного інформування платників податків через ЗМІ щодо реалізації положень податкового законодавства та інших  нормативно-правових актів;

 

 

14.3.1.5.

    надання платникам податків інформації про порядок і терміни нарахування та сплати податків, зборів та обов’язкових платежів шляхом розповсюдження тематичної друкованої продукції (брошур, пам’яток, листівок, буклетів тощо), зокрема з питань правильності оформлення податкових накладних, реєстрів отриманих і наданих податкових накладних та порядку внесення даних до Єдиного реєстру податкових накладних тощо

 

 

14.3.2.

     Забезпечити проведення роботи з формування податкової культури у майбутніх платників податків

Сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю

Протягом року

 

14.4. Забезпечення застосування електронного цифрового підпису

 

 

14.4.1.

      Забезпечити взаємодію з акредитованим центром сертифікації ключів щодо надання інформації, необхідної для формування, скасування, блокування посилених сертифікатів відкритих ключів підписувачів

Управління інформатизації та обліку платників податків

Протягом року

14.4.2.

    Організувати роботу щодо ведення обліку засобів електронного цифрового підпису, носіїв особистих ключів підписувачів, що використовуються у ДПС в АР Крим. Забезпечити надання допомоги підписувачам під час генерації їх особистих та відкритих ключів

Управління інформатизації та обліку платників податків

Протягом року

14.4.3.

     Забезпечити  контроль щодо забезпечення застосування електронного цифрового підпису  структурними підрозділами ДПС  в АР Крим та підпорядкованими ДПІ

Управління інформатизації та обліку платників податків

Протягом року

 

14.5. Координація діяльності Центрів обслуговування платників податків

14.5.1.

Забезпечити координацію роботи та контроль з питань організації діяльності Центрів обслуговування платників податків, взаємодію  із структурними підрозділами ДПС в АР Крим щодо надання адміністративних, інформаційних та консультаційних послуг платникам податків у ЦОПП 

Сектор забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян

Протягом року

14.5.2.

Організувати роботу щодо забезпечення належного технічного  та санітарного стану приміщень  Центрів обслуговування платників податків в органах ДПС АР Крим

Управління адміністративно-господарського забезпечення

Протягом року

14.5.3.

Забезпечити контроль за своєчасним та якісним наданням адміністративних, інформаційних та консультаційних послуг платникам податків у Центрах обслуговування платників податків

Структурні підрозділи,

Сектор забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян

Протягом року

 

 

Розділ 15. Організація роботи з громадськістю та засобами масової інформації

 

 

15.1.  Забезпечення співпраці з інститутами громадянського суспільства, участі громадськості у реалізації державної політики у податковій сфері

 

15.1.1.

Забезпечити організацію та проведення засідань Громадської ради при ДПС в АР Крим із залученням засобів масової інформації

Сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю,

структурні підрозділи

Протягом року

15.1.2.

Організувати та провести прес-конференції, брифінги, „кругли столі”, тематичні зустрічі з громадськістю та інші заході за участі громадських організацій, платників податків та керівництва  ДПС в АР Крим з обговорення актуальних питань оподаткування, реформування податкової системи України та діяльності органів ДПС АР Крим, а саме:

Сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю

Протягом року

15.1.2.1.

виявлення нагальних проблем, що виникають у платників податків та забезпечення їх вирішення шляхом залучення до діалогу широкого кола представників громадських організацій;

 

 

15.1.2.2.

організація роботи із залучення до співробітництва інститутів громадянського суспільства та  актуалізація  інформації у Паспорті інститутів громадянського суспільства;

 

 

15.1.2.4.

проведення опитувань громадської думки населення та використання його узагальнених результатів для удосконалення діяльності органів ДПС АР Крим

 

 

15.1.3.

Забезпечення створення ефективного механізму зворотного зв’язку для гармонізації відносин органів ДПС, ЗМІ та громадськості, а саме:

Сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю

Протягом року

15.1.3.1.

оперативна інформаційна підтримка платників податків, у разі виникнення у них  проблемних питань щодо застосування норм чинного податкового законодавства, шляхом надання інтерактивних консультацій та проведення інтернет-конференцій;

 

 

15.1.3.2.

     організація  та проведення інформаційних кампаній для супроводження пріоритетних напрямів  діяльності  органів ДПС АР Крим

 

 

15.1.4.

      Забезпечити проведення зустрічей з представниками бізнесу, громадськістю, засідань, робочих груп з актуальних питань оподаткування та діяльності органів ДПС за участі керівництва ДПС в АР Крим, зокрема з керівниками підприємств з іноземними інвестиціями, для стимулювання інвестиційного  клімату.

     Організувати обговорення питань щодо удосконалення податкової системи та механізму адміністрування податків і зборів, зокрема щодо встановлення в Україні державного контролю за трансфертним ціноутворенням

Сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю,

структурні підрозділи

Протягом року

 

 

15.2. Інформаційно-комунікаційне супроводження взаємодії із ЗМІ та громадськістю

 

15.2.1.

Інформувати громадськість  та населення регіону  через засоби масової інформації щодо завдань, напрямів і результатів діяльності органів ДПС в АР Крим, соціальної значимості добровільної та своєчасної сплати податків, зборів та інших платежів, зокрема рівномірної протягом місяця сплати платежів, та забезпечити:

Сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю, структурні підрозділи

Протягом року

15.2.1.1.

надання допомоги ЗМІ з підготовки тематичних рубрик, інформаційних блоків, програм на радіо та телебаченні;

 

 

15.2.1.2.

організацію регулярних виступів у ЗМІ керівників та представників органів ДПС, підготовку відповідних відео-, фото-, аудіо- чи друкованих матеріалів з актуальних питань діяльності ДПС в АР Крим;

 

 

15.2.1.3.

розміщення актуальної інформації з питань діяльності  органів ДПС в АР Крим, а також матеріалів щодо фактів і подій, які викликають підвищену зацікавленість у суспільстві, на суб– сайті  ДПС в АР Крим, сайтах інформаційних агентств та видань;

 

 

15.2.1.4.

      здійснення постійного моніторингу опублікованих у ЗМІ матеріалів, які стосуються діяльності органів ДПС АР Крим;

 

 

15.2.1.5.

    забезпечення реагування у встановленому порядку на критичні виступи у ЗМІ, термінове реагування на матеріали, які містять недостовірні дані щодо діяльності органів ДПС АР Крим;

 

 

15.2.1.6.

      проведення  публічних заходів для забезпечення популяризації журналу „Вісник податкової служби України”  серед  платників  податків;

 

 

15.2.1.7.

      проведення інформування громадськості про функціонування сервісів для платників податків, зокрема сервісу  „Пульс податкової”, „Заповнення декларації про майновий стан і доходи” тощо, із залученням ЗМІ, локальних мереж зв’язку, „круглих столів” тощо

 

 

15.2.2.

      Забезпечити підготовку матеріалів для оприлюднення у ЗМІ та мережі Інтернет щодо роботи ДПС в АР Крим зі зверненнями громадян. 

       Здійснювати розміщення на суб-сайті ДПС в АР Крим, інформаційних стендах та в ЗМІ графіка прийому громадян посадовими особами ДПС в АР Крим і інформувати громадськість про результати роботи приймалень громадян

Сектор забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян

Протягом року

 

 

Розділ 16. Організація роботи щодо обліку податків та зборів, складання звітності про стан розрахунків  платників з бюджетом

 

16.1.

Забезпечити формування звітів та зведених інформацій стосовно стану розрахунків платників податків з бюджетом за регламентами, затвердженими відповідними наказами ДПС України

 

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності

Протягом року

16.2.

Організувати роботу щодо ефективного впровадження програмного забезпечення  підсистеми “Облік платежів” системи “Податковий блок”

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності

Протягом року

16.3.

Організувати роботу щодо супроводження та використання Бібліотеки звітів і зведених інформацій  у Державній податковій службі в  АР Крим

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності

Протягом року

 

 

Розділ 17. Забезпечення функціонування автоматизованих інформаційних систем (АІС). Забезпечення функціонування електронних сервісів обслуговування платників податків

 

17.1.

     Взяти участь у впровадженні системи “Податковий блок” та “Управління документами”,         а саме забезпечити:

організацію тестування;

дослідну експлуатацію;

розгортання на місцях (впровадження в експлуатацію);

адміністрування користувачів

 

Управління інформатизації та обліку платників податків

Протягом року

17.2.

   Забезпечити участь у   впровадженні:

автоматизованої системи „Електронна картка”;

електронного сервісу „Електронний кабінет платника податків”

Управління інформатизації та обліку платників податків

Протягом року

17.3.

    Забезпечити підтримку інформаційних систем органів ДПС АР Крим в актуальному стані, зокрема серверного обладнання, інформаційних систем, комп’ютерного обладнання та автоматизованих робочих місць

Управління інформатизації та обліку платників податків

Протягом року

17.4.

  Взяти участь у супроводженні програмного забезпечення автоматизованих інформаційних систем

Управління інформатизації та обліку платників податків

Протягом року

17.5.

  Забезпечити надання практичної допомоги державним податковим інспекціям з питань впровадження та супроводження АІС, реєстрації платників податків, прийому податкової звітності

Управління інформатизації та обліку платників податків

Протягом року

17.6.

    Забезпечити підтримку в актуальному стані баз даних „Депозитарій актів документальних перевірок” та „Депозитарій актів документальних перевірок фізичних осіб-підприємців”

Управління інформатизації та обліку платників податків

Протягом року

17.7.

  Забезпечити участь у впровадженні та супроводженні АІС, прийняття податкової звітності, зокрема в електронному вигляді, дотримання вимог нормативно-правових документів з питань основної діяльності при прийманні податкової звітності

Управління інформатизації та обліку платників податків

Протягом року

17.8.

  Забезпечити проведення моніторингу Єдиного реєстру податкових накладних щодо виявлення податкових накладних, зареєстрованих суб’єктами господарювання з ознаками ризиковості

Управління інформатизації та обліку платників податків

Протягом року

 

 

Розділ 18. Здійснення внутрішнього контролю та аудиту за станом додержання вимог чинного законодавства і виконання посадових (службових) обов’язків в органах ДПС АР Крим та на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери їх управління

 

18.1.

     Організувати та провести комплексні внутрішні перевірки стану  організації роботи, в т.ч. підрозділів податкової міліції, у:

ДПІ у Бахчисарайському районі;

ДПІ у Ленінському районі;

Красноперекопській ОДПІ;

ДПІ у м. Керчі

Відділ внутрішнього контролю та аудиту

 

 

I  квартал

ІІ  квартал

IІІ  квартал

IV  квартал

18.2.

       Провести внутрішній  аудиту діяльності органів ДПС, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління ДПС України, у:

        РУ Департаменту САТ ;

Сімферопольській  МДПІ;

ДПІ у Чорноморському районі;

ДПІ у Ленінському районі;

Красноперекопській  ОДПІ;

ДПІ у м. Алушті;

ДПІ у м. Керчі;

ДПІ у м. Ялті

Відділ внутрішнього контролю та аудиту

 

 

 

I  квартал

І  квартал

IІ  квартал

IІ  квартал

IІІ квартал

IІІ квартал

IV квартал

IV квартал

18.3.

      Провести перевірки стану організації роботи органів ДПС АР Крим, зокрема з питань відпрацювання платників податків, задіяних  у схемах руху сумнівного ПДВ, повноти реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, відпрацювання схемного податкового кредиту суб’єктів господарювання “груп ризику”  тощо

Відділ внутрішнього контролю та аудиту

Протягом року

 

 

Розділ 19.  Організація та проведення перевірок підвідомчих структурних підрозділів ДПІ з питань стану організації роботи  по відповідних напрямах роботи

 

19.1.

Провести перевірки стану організації роботи ДПІ з питань:

 

 

 

19.1.1.

забезпечення охорони державної таємниці, здійснення заходів із технічного захисту інформації та криптографічного захисту інформації з обмеженим доступом;

Сектор охорони державної таємниці та технічного захисту інформації

І  квартал

IІ  квартал

IІІ квартал

 

19.1.2.

організації роботи Центрів обслуговування платників податків, а також повноти і якості надання публічної інформації та надання відповідей на  звернення  громадян;

Сектор забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян

І  квартал

IІ  квартал

IІІ квартал

IV квартал

 

19.1.3.

стану організації роботи щодо адміністрування ПДВ, податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів);

Управління оподаткування юридичних осіб

IІ  квартал

IІІ квартал

 

19.1.4.

адміністрування  податку на доходи фізичних осіб, плати за землю з фізичних осіб, єдиного податку з фізичних осіб, ПДВ з фізичних осіб, збору за першу реєстрацію транспортного засобу, організації контрольно-перевірочної роботи, зокрема у період  проведення курортного сезону 2013 року;

Управління оподаткування фізичних осіб

IІ  квартал

IІІ квартал

 

19.1.5.

стану організації роботи щодо погашення податкового боргу та стану надходжень до бюджетів усіх рівнів за рахунок його скорочення;

Управління погашення податкового боргу

І  квартал

IІ  квартал

IІІ квартал

IV квартал

19.1.6.

стану організації роботи з питань взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю;

Сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю

IІ  квартал

IІІ квартал

 

19.1.7.

організації роботи щодо впровадження та супроводження АІС, реєстрації та обліку платників податків;  

Управління інформатизації та обліку платників податків

IІІ квартал

IV квартал

 

19.1.8.

загального діловодства, адміністративно-господарської діяльності та матеріально-технічного розвитку  

Управління адміністративно-господарського забезпечення

І  квартал

 

 

 

Розділ 20.  Організація роботи щодо добору, розстановки, професійної підготовки, перепідготовки кадрів

для органів ДПС АР Крим

 

20.1. Організація роботи щодо добору, розстановки персоналу та проходження державної служби

20.1.1.

     Забезпечити проведення комплексу робіт щодо:

Відділ персоналу

Протягом року

20.1.1.1.

    призначення, переміщення і звільнення працівників ДПС в АР Крим  та тих, що відносяться до номенклатури ДПС України ;

 

 

20.1.1.2.

    присвоєння спеціальних звань, рангів державних службовців, нарахування вислуги років,  надання  відпусток;

 

 

20.1.1.3.

    нагородження працівників державними нагородами та відзнаками ДПС України

 

 

20.1.2.

   Забезпечити контроль за поданням працівниками ДПС в АР Крим декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру  за 2012 рік

Відділ персоналу

I-II квартали

20.1.3.

   Забезпечити проведення атестації працівників ДПС в АР Крим, аналіз та узагальнення результатів

Відділ персоналу

I квартал

20.1.4.

    Забезпечити контроль за організацією наставництва в структурних підрозділах ДПС в АР Крим

Відділ персоналу

Протягом року

20.1.5.

     Забезпечити проведення  навчальної та роз’яснювальної роботи серед працівників органів ДПС в АР Крим, спрямованої на недопущення корупційних проявів та службових правопорушень, особисте та неухильне дотримання норм антикорупційного законодавства  та вимог законів України від 07 квітня 2011 року  №3206-VI „Про засади запобігання і протидії корупції” та від 07 квітня 2011 року N3207-VI  „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”

 

Структурні підрозділи

Протягом року

20.1.6.

      Забезпечити усунення причин та передумов, які сприяють вчиненню корупційних діянь, та дієвий контроль за виконанням працівниками органів ДПС АР Крим  своїх завдань та повноважень виключно в межах законодавства

 

Структурні підрозділи

Протягом року

 

 

20.2. Підвищення кваліфікації фахівців,  у т.ч. за допомогою нових методів

 

20.2.1.

Організувати роботу щодо здійснення заходів із підвищення кваліфікації працівників органів ДПС АР Крим у підвідомчих закладах післядипломної освіти

 

Відділ персоналу

II квартал

20.2.2.

Організувати роботу щодо відбору кандидатів для навчання на факультеті податкової міліції Національного університету державної податкової служби України

 

Відділ персоналу

I-II квартали

20.2.3.

       Забезпечити проведення комплексу робіт щодо розподілу молодих фахівців для працевлаштування в органах ДПС АР Крим, у тому числі для подальшого проходження служби у підрозділах податкової міліції

 

Відділ персоналу

ІІІ квартал

20.2.4.

       Забезпечити визначення та доведення до Національного університету ДПС України потреби органів ДПС  АР Крим  у кількості місць  для прийому у 2013 року на денну та заочну форми навчання

 

Відділ персоналу

Протягом року

20.2.5.

      Організувати та забезпечити контроль за проведенням короткотермінових і постійно діючих семінарів, професійно-економічного навчання на робочих місцях, стажування та підвищенням кваліфікації із застосуванням дистанційних технологій навчання

 

Відділ персоналу

Протягом року

 

20.3. Проведення семінарів - нарад (відео-семінарів) з підвідомчими структурними підрозділами ДПІ

 

20.3.1.

Організувати та провести семінари-наради (наради), селекторні семінари-наради, зокрема з питань:

 

 

 

20.3.1.1.

організації контрольно-перевірочної роботи, реєстрації та обліку реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій;

Управління податкового контролю

 

Протягом року

20.3.1.2.

стану організації роботи щодо адміністрування ПДВ, податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів);

 

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року

20.3.1.3.

адміністрування  податку на доходи фізичних осіб, плати за землю з фізичних осіб, єдиного податку з фізичних осіб, ПДВ з фізичних осіб, збору за першу реєстрацію транспортного засобу, організації контрольно-перевірочної роботи;

 

Управління оподаткування фізичних осіб

Протягом року

20.3.1.4.

кадрової роботи, підвищення професійного рівня працівників органів ДПС АР Крим, порядку застосування розпорядчих документів ДПС України та ДПС в АР Крим, вивчення нових інструктивних та методичних матеріалів тощо;

 

Відділ персоналу

Протягом року

20.3.1.5.

     забезпечення виконання встановлених завдань із погашення податкового боргу та стану організації роботи з безхазяйним майном;

Управління погашення податкового боргу

 

Протягом року

20.3.1.6.

    ведення бухгалтерського обліку та виконання кошторису видатків;

Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

Січень-червень,

IV квартал

20.3.1.7.

   організації роботи органів ДПС АР Крим щодо реєстрації та обліку платників податків

Управління інформатизації та обліку платників податків

 

 

Протягом року

20.3.2.

Забезпечити проведення економічного навчання працівників з питань підвищення їх професійного рівня, обговорення матеріалів перевірок, наказів ДПС України та ДПС в АР Крим, порядку застосування положень Податкового кодексу України,  вивчення нових інструктивних і методичних матеріалів

 

Структурні підрозділи

 

Протягом року

 

 

Розділ 21. Організація фінансової діяльності  органів ДПС АР Крим та їх матеріально-технічний розвиток

 

21.1.

Вжити заходів щодо затвердження кошторису доходів і видатків  за бюджетними програмами   на 2013 рік

 

Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

 

I квартал

 

21.2.

Здійснювати фінансування підвідомчих бюджетних установ відповідно до затверджених кошторисів на поточний рік

 

Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

 

Протягом року

 

21.3.

Забезпечити підготовку матеріалів щодо видатків на утримання органів ДПС на                   2013 бюджетний рік та надання їх у встановленому порядку до ДПС України

 

 Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

 

Протягом року

(у встановлені ДПС України терміни)

 

21.4.

    Забезпечити складання консолідованої звітності про виконання кошторису за бюджетними програмами та надання її у встановленому порядку до ДПС України

 

 Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

 

 

Протягом року

(у встановлені ДПС України терміни)

21.5.

Вжити заходи щодо розвитку матеріально-технічної бази  органів державної податкової служби  АР Крим та поліпшення умов праці працівників

 

 

Управління адміністративно – господарського забезпечення

 

Протягом року

 

21.6.

   Підготувати пропозиції щодо формування та затвердження  в установленому порядку Річного плану закупівель на 2013 рік

 

Управління адміністративно – господарського забезпечення

 

Січень-червень

21.7.

 Вжити заходи щодо проведення закупівель відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів

 

Управління адміністративно – господарського забезпечення

 

Протягом року

 

21.8.

    Забезпечити виконання Програми зменшення споживання енергоресурсів та води органами державної податкової служби в АР Крим на 2010-2014 роки шляхом їх раціонального використання, підготовка та направлення відповідної інформації ДПС України

 

 Управління адміністративно – господарського забезпечення

 

Щоквартально

21.9.

   Підготувати обґрунтовані пропозиції щодо формування проекту кошторису видатків на утримання ДПС в АР Крим у 2014 році, у т.ч. щодо  переліку об’єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту підвідомчих органів ДПС в АР Крим, які фінансуються за рахунок державного бюджету

 Управління адміністративно – господарського забезпечення

 

II квартал

 

21.10.

  Вжити заходи щодо формування, зберігання та використання фонду архівних документів

 

Управління адміністративно – господарського забезпечення

Протягом року

 

 

 

Розділ 22. Забезпечення охорони державної таємниці та технічного захисту інформації в органах ДПС АР Крим

 

22.1.

Організувати роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці під час проведення усіх видів секретних робіт, зберігання, використання документів та матеріалів, що містять державну таємницю

Сектор охорони державної таємниці та технічного захисту інформації

 

Протягом року

22.2.

Організувати та забезпечити виконання вимог технічного захисту інформації, що становить державну таємницю, на об’єктах інформаційної діяльності

Сектор охорони державної таємниці та технічного захисту інформації

 

Протягом року

22.3.

Забезпечити функціонування засобів криптографічного захисту інформації, дотримання порядку обліку та зберігання ключових та технічних документів

Сектор охорони державної таємниці та технічного захисту інформації

 

Протягом року

22.4.

Забезпечити контроль за доступом працівників органів ДПС АР Крим до інформаційних ресурсів баз даних обмеженого доступу

Сектор охорони державної таємниці та технічного захисту інформації

 

Протягом року

             

 

 

 

Голова ДПС в АР Крим                                                                     

         К.В. Циркун

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Директор Організаційно-розпорядчого департаменту

ДПС України                                                                                                                                                      Л.Г. Клочкова